Защита на личните данни на потребителите на сайта msl-bg.eu

МСЛ ГРУП ООД е лицензиран администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни на Република България.

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Директива 95/46/ЕО (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), МСЛ ГРУП ООД (MSL GROUP & Имоти) е Администратор (data controller) на лични данни.

 

1. Принципи, свързани с обработването на лични данни

 

Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

MSL GROUP & Имоти, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, съблюдава стриктно прилагането на дефинираните основни принципи, които гарантират правото на защита на личните данни.

 

Свеждане на данните до минимум

MSL GROUP & Имоти се придържа към спазването на принципа, свързан със свеждане на данните до минимум.

 

Криптиране

MSL GROUP & Имоти използва за поддръжката на сайта си (msl-bg.eu), криптиран SSL серитфикат/протокол за сигурност (https).

 

Право на информация на субектите

MSL GROUP & Имоти не извършва автоматизирано профилиране за посетителите и потребителите на сайта си (msl-bg.eu).

 

Право на достъп

MSL GROUP & Имоти гарантира правото на достъп на субектите - посетителите и потребителите на сайта си (msl-bg.eu), да получат потвърждение, дали се обработват техни лични данни, и ако е така - да получат достъп до тях.

 

Право на коригиране

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора да коригира без нужно забавяне неточности в личните данни, свързани с него, в случай на наличие на такива, както и непълните лични данни да бъдат попълнени, включително, чрез добавяне на декларация.

 

Право на изтриване (право “да бъдеш забравен”)

Субектът на лични данни има право да поиска от Администратора по всяко време да заличи негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискването на закона.

 

2. Идентификатори и специфични признаци за физическите лица.

 

MSL GROUP & Имоти не събира и не обработва за посетителите и потребителите на сайта си (msl-bg.eu) лични данни от тип “идентификатори” - егн, име и др., или тип “специфични признаци” или тяхна комбинация за определяне - физиологична, генетична, психическа, умствена, икономическа, културна или социална идентичност, както и не идентифицира субектите.

 

MSL GROUP & Имоти не обработва информация за посетителите и потребителите на сайта си (msl-bg.eu), с цел да бъдат оценени, анализирани или контролирани физическите лица и в резултат от чието обработване да бъде оказано въздействие върху правата и интересите им.

 

Обобщение

Ние разбираме, че сигурността на Вашата лична информация е важна. Тук можете да намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация ние получаваме и събираме, когато Вие използвате този уебсайт и как я защитаваме от трети страни. Ние не предоставяме лична информация на трети страни.
 

Ключови термини

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци (например ЕГН, № лична карта и др.).

Обобщена информация - Log Files – както много други сайтове ние получаваме информация от log files. IP адрес; ISP (Internet Service Provider); браузъра, който използвате, (като Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox, Safari и други); времето, което сте прекарали в даден сайт и кои страници в сайта сте посетили. 
 

Бисквитки ("Cookies") е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки, чрез опциите на всеки браузър. Това може да повлияе при взаимодействието с наш или друг сайт.

 

Повече информация за "cookies" можете да намерите на: https://www.aboutcookies.org/ 

Please reload

Част от MSL GROUP

Бизнес-партньор 

MSL GROUP Ltd.
 строителство & недвижими имоти Стара Загора
град Стара Загора 6001
 "МСЛ ГРУП" ООД: ул. "Братя Жекови" № 107

+359 878750067

  • Намерете ни във фейсбук
  • Намерете ни в G+
  • Намерете ни в instagram
© 2017 BY MSL GROUP LTD., STARA ZAGORA, BULGARIA, EU