СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ

MSL GROUP & Имоти са стратегически партньори на НИКОР Имоти на пазара на недвижими имоти на територията на регион Стара Загора.

Основната цел на партньорските отношения между двете компании е да се разширят основните компетентности на собствения бизнес на всяка една фирмите и да се затвърдят силните им страни, чрез:

  • споделянето на ограничени ресурси;

  • учене и прилагане на иновативни подходи;

  • развитие на уникални сегменти на пазара, като работят съвместно за:
     

  • обмен на информация и обща технология, с цел разширяване перспективите на пазара и за двете страни;

  • оползотворяване на пазарни възможности, за които нито една от основните компетенции на всяка фирма, не би могла да спечели самостоятелно;

  • отваряне на нов пазарен сегмент, който никой не може да развие самостоятелно, в същия срок и на същата цена.

 

Така, общите клиенти на Консорциума между MSL GROUP & Имоти и НИКОР Имоти,  биха могли да се възползват в максимална степен от наличието на пакет от партньорски услуги и актуални оферти, с изключително качество, бързина, бонуси и отстъпки!

 

И двете компании имат постигнато взаимно съгласие, като същевременно са лоялни едни към други, без никоя от страните да доминира в отношенията, за да предложат потенциала си за бъдещи, печеливши отношения помежду си и да бъдат предотвратени възможностите за пропуск на сделки на един и същи пазар, като същевременно демонострират еталон на съвременни бизнес отношения от които всички заинтересовани страни печелят!

Николай НИКОЛОВ, Мениджър

Николай НИКОЛОВ притежава над 7 годишен опит в посредничеството с недвижими имоти.

Александър ЯНКОВ, Мениджър

Александър ЯНКОВ притежава над 5 годишен опит в областта на недвижимите имоти.

Росица ГАНЕВА, Собственик на Никор Инвест ЕООД

Росица ГАНЕВА притежава над 8 години опит управлението и посредничеството с недвижими имоти на територията на град Раднево и Стара Загора.

Please reload