Интереса на всяка една местна общност към развитието на архитектурата и строителството следва да отива далеч на средносрочния хоризонт, мотивиран от реализиране на добра печалба и ликвидност на вложените средства в инвестиционни проекти и имоти. Всички би следвало да с...