Съвременното строителство разчита на прилагането на подходи, свързани с внедряването на нови, възобновяеми, устойчиви, ефективни и природосъобразни строителни материали, които да постигат все по-високи показатели по отношение на енергийната ефективност на сградите. Еди...

Please reload

Акценти