Съвременното строителство разчита на прилагането на подходи, свързани с внедряването на нови, възобновяеми, устойчиви, ефективни и природосъобразни строителни материали, които да постигат все по-високи показатели по отношение на енергийната ефективност на сградите. Еди...

Интереса на всяка една местна общност към развитието на архитектурата и строителството следва да отива далеч на средносрочния хоризонт, мотивиран от реализиране на добра печалба и ликвидност на вложените средства в инвестиционни проекти и имоти. Всички би следвало да с...

Как мезонетите са се превърнали в нежелани и малко отблъскващи жилища до луксозни домове за артисти, заможни собственици и инвеститори-визионери. Просторни, привлекателни и издигнати над шума на градските улици, пентхаус апартаментите днес са сред най-желаните жилища н...