Защо да изберете услугите, предлагани от МСЛ ГРУП ООД?

Управление и история на фирмата.

Собствениците на компанията имат изграден много добър социален капитал под формата на професионална мрежа и си партнират със специалисти и експерти в областта на жилищното строителство, правото, кадастър и строителен надзор, туризъм, рекламен мениджмънт, проектиране и архитектура, както и финанси. Така, натрупания комплексен професионален опит е интегриран в цялостен подход за обслужване на клиентите, като фирмата успява да осигури висококачествено обслужване, съобразено с индивидуалните потребности на клиентите и специфичните им изисквания.

Пламен МАТИНСКИ, Собственик

Пламен МАТИНСКИ притежава над 15 годишен опит в придобиването, управлението, комасирането, обработката и арендоването на земеделски земи. В качеството си на предприемач в областта на земеделието и селското стопанство, има значим принос и опит в осъществяването и посредничеството в търговията на местния и международен пазар със земеделска продукция, торове и препарати.

Димо Димов-ЛЕМУИЛ, Собственик

Димо Димов-ЛЕМУИЛ притежава над 18 години опит в стратегическото планиране, както и в разработването и управлението на проекти с европейско и публично-частно финансиране. В качеството си на предприемач, е участвал в създаването на редица проекти със значима социална инфраструктура и е ръководил строително-ремонтните им дейности, както в етапите по изграждането им, така в последващата им жизнена поддръжка и управлението на ръководните и изпълнителните им екипи.

Антония ПАВЛОВА, Мениджър "Маркетинг и връзки с обществеността"

Антония ПАВЛОВА притежава над 8 години опит в областта на маркетинга и връзките с обществеността, както и в създаването на бизнес-стратегии и управление на цялостния процес на онлайн търговия, SEO оптимизацията и дигиталния маркетинг. В качеството си на предприемач, притежава два он-лайн магазина за търговия в България и в САЩ и Канада и Европа.

Please reload