Какво трябва да знаем за апартаментите, ново строителство, в Стара Загора?

Условни райони на пазара на недвижими имоти

в град Стара Загора 

 

Строителството на нови жилищни кооперации, с прилежащи гаражи към тях, с паркоместа, търговски площи и офиси е изключително динамично, като ръста на застрояване обхваща всички райони на града, както следва:

 

  • Център (Аязмото, Операта, Загорка, МБАЛ "Иван Рилски", Македонски, кв. "Ремиза", кв. “Опълченски”);

  • Изток (Зора, Дъбрава, Местност "Беш Бунар", Местност "Клюнката", бул. “Никола Петков”, Метро, Самара-1, Самара-2, Самара-3, Местност "Голеш"); 

  • Запад (Железник - център, кв. "Железник - изток", кв. "Трите Чучура - център", кв. "Студентско градче", ОРБ, Македонски, кв. "Казански", кв. "Казански - изток");

  • Юг (кв. "Индустриална зона - изток", кв., "Индустриална зона - запад", кв. "Трите Чучура - юг", кв. “Кольо Ганчев”);

  • Север (кв. "Лозенец", кв. "Трите Чучура - север", Била 1).

Цената на предлаганите оферти и свързаните с тях услуги, зависи от характеристиките на имота, свързани с местоположението в който попада (район и зона на града), авторитета и портфолиото на строителя, който изпълнява сградата, инвеститора, заложеното и постигнатото качество на изпълнение на сградата и прилежащата инфраструктура, другите собственици на апартаменти в сградата и не на последно място, агенцията за недвижими имоти, с която ще работите.

Ние, от MSL GROUP & Имоти работим в тясно сътрудничество с десет от утвърдените имена в строителния бранш в Стара Загора и региона, като предлагаме актуални оферти с гарантирано качество и ясно регламентирани отношения. Същевременно с това, сме обединени в консорциум с нашите партньори на имотния пазар в лицето на Никор Инвест и Redesign Studio, като предлагаме цялостно обслужване на нашите клиенти - от намирането на най-подходящата оферта, до приключването на сделката, както и представяне и изпълнение на разнообразни интериорни решения.

Разгледайте нашите предложения за Вас!

Условен модел за граници на градски зони

на пазара на недвижими имоти в град Стара Загора

 

Според анализа на ръководството на Община Стара Загора за средносрочното и дългосрочното развитие на град Стара Загора,  “Центърът на Стара Загора” се разширява и развива чисто административно. В т.нар. “широк център” през последните две години има нов ръст на инвестиционните намерения за строителството на жилища поради изчерпани възможности в самия център. Имотите, които до сега са били във “Втора зона”, вече естествено преминат в “Първа”. Същото важи и за “Индустриална зона”, за която с развитието на града  от “Четвърта зона”, по скоро се измества в “Трета зона”.

Булевард „Св. Патриарх Евтимий“ вече изгубва своята своеобразната роля на източна граница на “централната зона” и същата се измества в посока изток. По булевард „Цар Симеон Велики“, между булевард „Св. Патриарх Евтимий“ и ул. „Ангел Кънчев“, са налице множество търговски и административни сгради, които обслужват живущите в района по начин, не по-различен от живущите в сега определената “централна градска част”.

По същият начин, в резултат на търсенето на жилища и застрояване на такива, както и на обслужващи търговски и административни сгради, се забелязва разразстване на централната част на града и в посока запад между улица „Св. Отец Паисий“ и ул. „Димчо Стаев“ продължаваща в ул. „Д-р Тодор Стоянович“. В тази връзка и ул. „Св. Отец Паисий“ е загубила ролята си на западна граница на досега определената “I-ва зона”.

Уместно е да се приеме тенденцията да се разшири “I-ва зона” в посоки изток и запад, като за източна граница на “I-ва зона” се приеме улица “Стефан Караджа”, а за западна граница ул. „Димчо Стаев“, продължаваща в ул. „Д-р Тодор Стоянович“.

Квартал “Индустриален”, все повече ще се причислява към “II-ра зона”, поради по-голямата си близост до “централната зона” и близостта до товарна ЖП гара. Зонирането на кв. “Индустриален” не би следвало да повлияе на данъчната оценка и задълженията за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на производствените обекти, тъй като същите ползват коефициенти за местоположение.

Също така, тенденциите за квартал “АПК”  е да премине от “IV-та” в “III-та зона”, поради близостта му до централната част на града – “I-ва” и “II-ра зона”, спрямо кв. “Кольо Ганчев” и кв. “Зора”.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ето и възможен модел за граници на градските зони на Стара Загора:

 

I-ва зона с граници: изток – ул. „Стефан Караджа“, ул. „Ген. Столетов“, ул. “Любен Каравелов”, ул. „Христина Морфова“, бул. „Иван Вазов“, ул. „Августа Траяна, бул. “Св. Патриарх Евтимий” и ул. “Хан Аспарух”; север – ул. „Ген.Стефан Тошев“, ул. „12- ти пехотен полк“, ул. „Кенали“, ул. Хан Аспарух, ул. „Августа Траяна“, ул. „Дунав“, ул. „Братя Митови“, пл. „Берое“; запад – ул. „Спортна, ул. „23-ти Декември“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, бул. „Ген. Столетов“, ул. „Д-р Тодор Стоянович“, бул. „Димчо Стаев“, юг – бул. „Славянски“.

 

II-ра зона с вътрешна граница I зона и външна граница: изток – р.Бедечка, бул. „Крайречен“, ул. „Христина Морфова“ , ул. „Иван Вазов“, север – ул. „Хан Аспарух“, ул. „Феникс“, северна строителна граница, запад – път за кв. Дъбрава, ул. Бончо Бонев, ул. Витоша, ул.Армейска, ул.Капитан Петко Войвода, юг- ул. “Георги Байданов”, ул. “Стамо Пулев”, ул. “Анастасия Тошева”, ул. “Войвода Стойно” 6000 СТАРА ЗАГОРА, бул.”Цар Симеон Велики” №107, “Черогорски”, ул. “Индустриална”, ул. с о.т. 179а, 172а, 173а, 166, 166а, източна граница на УПИ IV – резервен терен в кв.14/ ПИ 68850.523.87 по КК и КР/, ЖП линия, улица с о.т. 157в, 157б,157, ул. “Иван Салабашев”.

 

III-та зона с вътрешна граница II зона, включваща кв. “АПК”, кв. „Самара 1“, кв. „Самара“ 2, кв. „Самара“ 3, парк “Бедечка” и кв. “Бедечка”, кв. „Лозенец“, с изключение на кв. „Лозенец – разширение“, кв. “Три чучура”, кв.”Трите чучура – север”, кв. “Трите Чучура –юг”, кв. “Железник”, кв. „Индустриална зона – изток, запад и юг” с изключение на частта попадаща във II зона и с изключение на имоти с идентификатори 68850.523.16, 68850.523.65, 68850.523.5612, 68850.523.5613, 68850.523.5614, 68850.523.5615, 68850.523.268, 68850.523.313, 68850.523.269 съгласно кадастралната карта и регистри към нея на град Стара Загора.

 

IV-та зона – кв. “Зора”, кв. “Кольо Ганчев”, кв. Индустриална зона „Голеш“.

 

V-та зона – кв. “Дъбрава”. Зона „В строителни граници“ – кв. „Лозенец-разширение“ по подробния устройствен план-план за регулация, одобрен с Решение №1030/13.09.2007 г. на Общински Съвет Стара Загора, „Индустриална зона юг“ за имотите с идентификатори: 68850.523.16, 68850.523.65, 68850.523.5612, 68850.523.5613, 68850.523.5614, 68850.523.5615, 68850.523.268, 68850.523.313, 68850.523.269, съгласно кадастралната карта и регистри към нея на град Стара Загора.“

 

Зона „В строителни граници“ – кв. „Лозенец-разширение“ по подробния устройствен план-план за регулация, одобрен с Решение №1030/13.09.2007г. на Общински Съвет Стара Загора, „Индустриална зона юг“ за имотите с идентификатори: 68850.523.16, 68850.523.65, 68850.523.5612, 68850.523.5613, 68850.523.5614, 68850.523.5615, 68850.523.268, 68850.523.313, 68850.523.269, съгласно кадастралната карта и регистри към нея на град Стара Загора.

Модел за нови градски зони на Стара Загора